सनराइज बैंक लिमिटेडको व्यवसायिक विशेषज्ञ संचालकमा श्री ओमकृष्ण जोशी नियुक्त

प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं, पौष ०७ २०७३ । सनराइज बैंक लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०७३।०८।३० मा बसेको बैठकको निर्णयानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा २ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले कायम गरेको व्यवसायिक विशेषज्ञको सूचिबाट एकजना ब्यबसायिक संचालक नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान एवं बैंकको नियमावलीको नियम २९(१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व्यवसायिक विशेषज्ञको नामावली सूचिमा नाम सूचिकृत हुनु भएका ल. पु. उप–म. न. .पा. वडा नं. ४ बस्ने श्री ओमकृष्ण जोशीलाई ४ बर्ष अवधिको लागि सन्राइज बैंक लिमिटेडको व्यवसायिक विशेषज्ञ संचालकमा नियुक्त गरिएको छ ।

Banking Hours

OFFICE HOURS
Sundays through Thursdays
Normal: 9:30 AM - 5:30 PM
Winter: 9:30 AM - 5:00 PM

Fridays
Normal: 9:30 AM - 2:00 PM

BANKING SERVICES
DAY COUNTERS

Sundays through Thursdays
Normal: 10:00 AM - 3:00 PM

Fridays
Normal: 10:00 AM - 1:00 PM

MORNING COUNTERS
Sundays through Fridays
Main Branch (Gairidhara) : 8:00 AM - 10:00 AM

EVENING COUNTERS
Sundays through Thursdays
Main Branch (Gairidhara): 3:00 PM - 8:00 PM
Gabahal, Tinkune, Bhaktapur, Putalisadak, Newroad, Kalimati Branches:
3:00 PM - 5:00 PM
Birtamode, Birgunj, Mahendranagar, Gaighat Branches:
4:00 PM - 6:00 PM
Itahari Branch: [Starts from 17th November, 2017]
Summer timing (4:00 PM - 5:30 PM)          Winter timing (4:00 PM - 5:30 PM) 

Fridays
Main Branch (Gairidhara): 1:00 PM - 8:00 PM
Gabahal, Tinkune, Bhaktapur, Putalisadak, Newroad, Kalimati Branches:
1:00 PM - 5:00 PM
Birtamode, Gaighat Branches: 2:00 PM - 4:00 PM
Birgunj, Mahendranagar Branches: 2:00 PM - 5:00 PM
Itahari Branch: [Starts from 17th November, 2017]
Summer timing (2:00 PM - 3:30 PM)          Winter timing (2:00 PM - 3:00 PM) 

HOLIDAY COUNTERS
Gairidhara, Gabahal Branches: 11:00 AM - 1:00 PM
Birgunj Branch: 10:00 AM - 1:00 PM
Gaighat Branch: 11:00 AM - 1:00 PM (closed from Bijaya Dashami to Duwadashi and Laxmi Puja to Bhaitika)

Contact Us

P.O. Box: 15203

Gairidhara Crossing, Kathmandu, Nepal

Tel: 4004560, 4004561, 4004562

Fax: 977-1-4422475

Email: info@sunrisebank.com.np

SWIFT: SRBLNPKA

Social Networks

Online Payment Partner

Subsidiary of Sunrise Bank