सनराइज बैंक लिमिटेडको व्यवसायिक विशेषज्ञ संचालकमा श्री ओमकृष्ण जोशी नियुक्त

प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं, पौष ०७ २०७३ । सनराइज बैंक लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०७३।०८।३० मा बसेको बैठकको निर्णयानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा २ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले कायम गरेको व्यवसायिक विशेषज्ञको सूचिबाट एकजना ब्यबसायिक संचालक नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान एवं बैंकको नियमावलीको नियम २९(१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व्यवसायिक विशेषज्ञको नामावली सूचिमा नाम सूचिकृत हुनु भएका ल. पु. उप–म. न. .पा. वडा नं. ४ बस्ने श्री ओमकृष्ण जोशीलाई ४ बर्ष अवधिको लागि सन्राइज बैंक लिमिटेडको व्यवसायिक विशेषज्ञ संचालकमा नियुक्त गरिएको छ ।

Banking Hours

OFFICE HOUR

Sunday Through Thursday

Normal : 9:30 AM - 5:30 PM

Winter : 9:30 AM - 5:00 PM

Friday

Normal: 9:30 AM - 2:00 PM

BANKING SERVICES - DAY COUNTER

Sunday Through Thursday

Normal : 10:00 AM - 3:00 PM

Friday

Normal: 10:00 AM - 1:00 PM

BANKING SERVICES - MORNING COUNTER

Sunday Through Friday

Main Branch (Gairidhara) : 8:00 AM - 10:00 AM

BANKING SERVICES - EVENING COUNTER

Sunday Through Thursday

Main Branch (Gairidhara) : 3:00 PM - 8:00 PM

Gabahal, Tinkune, Bhaktapur, Putalisadak, Newroad, Kalimati Branches :
3:00 PM to 5:00 PM

Birtamode, Birgunj, Mahendranagar Branches : 4:00 PM - 6:00 PM

Friday

Main Branch (Gairidhara) : 1:00 PM - 8:00 PM

Gabahal, Tinkune, Bhaktapur, Putalisadak, Newroad, Kalimati Branches :
1:00 PM to 5:00 PM

Birtamode Branch : 2:00 PM - 4:00 PM

Birgunj Branch : 2:00 PM - 5:00 PM
Mahendranagar Branch : 2:00 PM - 5:00 PM

BANKING SERVICES - HOLIDAY COUNTER

Gairidhara, Gabahal Branches : 11:00 AM - 1:00 PM

Birgunj Branch: 10:00 AM - 1:00 PM

Contact Us

P.O. Box: 15203

Gairidhara Crossing, Kathmandu, Nepal

Tel: 4004560, 4004561, 4004562

Fax: 977-1-4422475

Email: info@sunrisebank.com.np

SWIFT: SRBLNPKA

Social Networks

Online Payment Partner